Termowizja

Badanie ma na celu zlokalizowanie mostków termicznych, występujących w budynkach, związanych z nieprawidłowo wykonaną izolacją.

 

Pozwala na znalezienie błędów, daje obraz skali zjawiska i możliwość dobrania odpowiednich metod w celu ich eliminacji.

 

Niestety misie na zdjęciu obok, miały pecha, zmarzły, śpiąc przy dużym mosku termicznym pod oknem dachowym ;))

 

Badanie pozwala również na ocenę poprawności montażu, działania i szczelności:

 

                                          

 

 stolarki okiennej oraz drzwiowej,

 połączenia systemowych płyt ściennych i stropodachowych,

instalacji grzewczych wewnętrznych i zewnętrznych,

kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat ciepła lub wad materiałów,

rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania

takich jak: grzejniki, przewody rozprowadzające, podłogówka,

 izolacji poddaszy, ścian zewnętrznych, stropów.

 

               

Do przeprowadzenia badania termowizyjnego potrzeba około 20 stopni różnicy, pomiędzy temperaturą powietrza wewnątrz budynku, a temperaturą powietrza poza nim.

 

W praktyce badanie można wykonać, gdy temperatura na zewnątrz oscyluje w granicach 0 stopni celcjusza,
a w pomieszczeniach od 20 w górę. Widoczne na zdjęciach mankamenty nasilają się wraz ze spadkiem temperatury.

 

Prace przeprowadzamy zarówno na zewnątrz budynku, obserwujemy wtedy miejsca "ucieczki" ciepła, jak i od środka, wyszukując miejsca gdzie chłód "wkracza" do pomieszczeń.

 

 

Oferta:

Opcja podstawowa.  

 

Dotyczy badania termowizyjnego domu lub mieszkania z wykonaniem zdjęć, bez względu na ich powierzchnię i ilość zdjęć.  Zdjęcia, w formie elektronicznej, wysyłamy po badaniu, na adres e-mail.   

 

Cena usługi to 150 zł.

 

Do ceny doliczam koszty dojazdu, jeśli miejsce wykonywania prac znajduje się dalej niż 15 km od Łodzi.
Cena dojazdu to 50 gr za kilometr w jedną stronę.

 

Opcja rozszerzona.

 

Obejmuje opcję podstawową oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego badania. Sporządzony w wersji elektorniczne raport przesyłamy na adres e-mail wskazany przez klienta.

 

Cena dodatkowej usługi to 100 zł.

W badaniach używamy kamery termowizyjnej SONEL KT-384. To  w pełni radiometyczna kamera termowizyjna określająca temperaturę każdego punktu rejestrowanego obrazu. Użycie wysokiej klasy sprzętu, wraz z dziewięcioletnim doświadczeniem w zakresie docieplania budynków, gwarantuje rzetelne
i profesjonalne wykonanie usługi.