Folie grzewcze na podczerwień i fotowoltaika

System ogrzewania w postaci folii grzewczych na podczerwień to bardzo wydajne i oszczędne źródło ciepła. Można je z montować jako podstawowe źródło ogrzewania, jak również jako dogrzewanie punktowe (na fragmencie podłogi). Jest to dużo łatwiejsze i tańsze rozwiązanie niż w przypadku tradycyjnej „podłogówki”, które można stosować zarówno na etapie budowy jak i w istniejących budynkach.

Zapewnia również bardzo duży komfort cieplny, co związane jest z rozprzestrzenianiem się promieniowania podczerwonego w każdym kierunku oraz z brakiem cyrkulacji powietrza, ponieważ ten rodzaj ciepła oddziałuje na materię (ściany, podłogi, sufit, przedmioty, ciało ludzkie), bezpośrednio nie ogrzewając powietrza.

 

Ogrzewanie podczerwienią idealnie współgra z wytwarzaniem prądu przez panele fotowoltaiczne, które również jesteśmy w stanie Państwu zaoferować. Połączenie obydwu systemów sprawia, że koszty użytkowania budynku są ograniczone do minimum. A w przypadku domów dobrze izolowanych, na przykład w standardzie energooszczędnym lub pasywnym, praktycznie nie występują.

 

      

        

 

Cechy charakterystyczne systemu:

– niskie koszty eksploatacji
 niskie koszty inwestycji w porównaniu z innymi systemami grzewczymi
 ogrzewanie bezpośrednie lub akumulacyjne
 bezawaryjność systemu grzewczego
 szybki i prosty montaż
 bezpieczeństwo użytkowania
 równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu
 ogrzewanie płaszczyznowe na niskich temperaturach.
 brak strat energii na przesyle, folia grzewcza grzeje w miejscu instalacji
 ogrzewanie bezpośrednie wprost do pomieszczenia
– szybki efekt grzewczy
– precyzyjna regulacja temperatury w pomieszczenia, podłogi, ściany lub sufitu
– możliwość ogrzewania wybranych pomieszczeń w preferowanym czasie
– przyjemnie ciepła podłoga
– brak konieczności corocznego serwisowania systemu grzewczego i ponoszenia dodatkowych kosztów
– brak zagrożenia wybuchem oraz zaczadzeniem
– możliwość integrowania folii grzewczej z systemami solarnymi PV i wiatrowymi produkującymi prąd, oraz bilansowanie kosztów eksploatacji
– szerokie możliwości stosowania okładzin podłogowych w ogrzewaniu podłogowym
– oszczędność miejsca wynikająca z braku potrzeby  osobnego pomieszczenia na kotłownie
– brak konieczności budowy kominów spalinowych
– brak konieczności wykonywania dodatkowych prac ziemnych i budowlanych zawiązanych z przyłączem gazu
– brak odstających grzejników na ścianach
– system grzewczy redukuje konwekcję co pozytywnie działa na osoby z problemami alergicznymi
– system grzewczy redukuje odczucie suchego powietrza i pozytywnie wpływa na klimat w pomieszczeniu
– możliwość zdalnego sterowania temperaturą
– brak emisji CO2 .


Parametry folii grzewczej Termofol:

 

- grubość 0,338 - 0,7 mm
- moc 60, 80,140, 220, 400 W/m2
- szerokość 25, 50, 100 cm
- stopień ochrony IPX7 (ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut.)
- gwarancja przy instalacji przez certyfikowanego instalatora 15 lat
- żywotność folii 100 lat


Warunki konieczne do wykonania ogrzewania za pomocą folii grzewczych Termofol:

 

- sprawna instalacja elektryczna 
- przekrój przewodów zasilających min 3 x 2,5 mm2 LGY
- zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30mA
- osobne bezpieczniki B16 dla każdej strefy grzewczej (pomieszczenia)
- przygotowane puszki pod instalację termostatów na ścianach pomieszczeń z peszlem wyprowadzonym do podłogi
- adekwatna do potrzeb moc przyłączeniowa
- budynek powinien mieć zrobiony uziom
Wszystkie powyższe zagadnienia leżą w kwestii inwestora i nie są uwzględniane w wycenie systemu.


Informacje potrzebne do sporządzenia kosztorysu:


- charakterystyka cieplna budynku (głównie przy nowych domach)
- rzuty parteru, poddasza
Jeśli nie ma (stare budynki), należy sporządzić szkic pomieszczeń uwzględniający:
wymiary pomieszczeń (również wysokość), rozmieszczenie instalacji elektrycznej, rodzaj instalacji i zabezpieczeń, moc przyłączeniową budynku, rozmieszczenie zabudowy stałej w pomieszczeniach.
- możliwości zamontowania folii (chodzi o miejsce położenia folii - podłoga, ściana, sufit)
- lokalizacja budynku
- wywiad dotyczący funkcjonowania użytkowników domu
- rodzaj wybranego przez inwestora termostatu (manualny na pokrętło; manualny, programowalny z wyświetlaczem; dotykowy programowalny z wyświetlaczem; dotykowy programowalny z wyświetlaczem i opcją obsługi przez aplikację (WiFi)

Na podstawie powyższych informacji sporządza się projekt rozmieszczenia folii grzewczych i termostatów uwzględniający:
- zapotrzebowanie budynku na moc cieplną
- rodzaj zastosowanych folii (moc i temperatura)
- rodzaj termostatów
- wymaganą moc przyłączeniową 
- wymaganą moc instalacji fotowoltaicznej do obsłużenia systemu (opcjonalnie)

Szczegółowa wycena opiera się na zebranych danych.  Szacunkowy koszt waha się w granicach 100-150 zł za m2.

 

Obsługa formalna

 

Po sporządzeniu projektu i wycenie szczegółowej wysyłam, ofertę do klienta.

Po akceptacji potwierdzonej mailem, umową pisemną lub ustną  wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zlecenia.

W ustalonym terminie wykonuję montaż systemu.

Pozostała część płatna po podpisaniu dokumentów odbioru i gwarancji.